สินค้าและบริการ

ข้อควรระวังในการขายของออนไลน์แบบไม่สต็อคสินค้า

March 16, 2020

ช้อปปิ้งออนไลน์

ปัจจุบันนี้มีผู้ที่เข้ามาทำการขายของออนไลน์แบบไม่สต็อคสินค้าเป็นจำนวนมากขึ้น เพราะเป็นการสินค้าที่ไม่ต้องลงทุน ไม่มีความเสี่ยงและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับตนเองมากได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ให้ความสนใจเข้ามาขายของแบบนี้กันเป็นจำนวนมาก แต่การขายของแบบตัวแทนไม่สต็อคของก็มีข้อควรระวังคือ

1.ตัวแทนหลักไม่ส่งของ

นับเป็นปัญหาที่ตัวแทนขายมีโอกาสพบได้ เพราะว่าหากเลือกตัวแทนหลักที่ทำหน้าที่ส่งของและกระจายสินค้าที่ไม่ดีแล้ว โอกาสที่ตัวแทนหลักจะไม่ทำการส่งสินค้าไปยังลูกค้าย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้นในการเลือกตัวแทนหลักควรเลือกตัวแทนที่เชื่อถือได้

2.สินค้าไม่ได้คุณภาพ

หลายครั้งที่ตัวแทนขายไม่เคยเห็นสินค้าจริงที่ทำการขายให้กับลูกค้า ได้แต่เห็นรูปหรือวิดีโอที่แสดงการใช้งานของสินค้าที่ทางตัวแทนหลักส่งมาให้เท่านั้น ทำให้เมื่อลูกค้าได้สินค้าไปแล้วไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ ดังนั้นตัวแทนขายของออนไลน์จึงควรตรวจสอบสินค้าให้ดีก่อนว่าเป็นอย่างไรถึงค่อยสมัครเข้าไปเป็นตัวแทนขายของสินค้าดังกล่าว เพื่อป้องกันสินค้าไม่ได้คุณภาพ

จะเห็นว่าการเป็นตัวแทนขายของออนไลน์นั้นเป็นการขายที่ไม่ต้องลงทุน ไม่มีความเสี่ยงขาดทุน แต่ว่าในการขายก็ควรเลือกตัวแทนหลักที่ทำหน้าที่กระจายสินค้าที่เชื่อถือได้และมีการตรวจสอบสินค้าก่อนทุกครั้ง แล้วการขายแบบนี้จะทำเงินกำไรให้กับท่านได้ไม่ยาก

You Might Also Like